Histria Antiqua

Histria Antiqua, arheološki časopis utemeljen 1995. u Puli. Do 2012. objavljeno je 22 sveska. Izdavao ga je Međunarodni istraživački centar za arheologiju Brijuni-Medulin Sveučilišta u Zagrebu, od 2010. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba, čiji je Centar za arheološka istraživanja sljednik Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju Brijuni-Medulin.