Holcim Hrvatska

Holcim Hrvatska d. o. o. Koromačno, tvornica portlandskoga cementa. Najstarija je tvornica na Labinštini, a podignulo ju je talijansko društvo SPEMA – Giuseppe Cinigliaro iz Palerma 1926., zahvaljujući geološkim naslagama kvalitetnoga lapora na području Koromačna. Dvije godine nakon puštanja u rad tvornica je isporučila 28000t portlandskoga cementa, a nakon deset godina dostignula je kapacitet od 60000 t.