Šandalja

Šandalja, arheološko i paleontološko nalazište kraj Pule. Nalazi se na koti 108, na 72 m nadm. vis., na zapadnom rubu Valturskoga polja. Prapovijesno gradinsko naselje uništeno je vojnom fortifikacijom 1877.

Širenjem kamenoloma 1952. uništeni su brončanodobni grobovi s kosturima umrlih u zgrčenome položaju. Najvažniji su nalazi iz tzv. Šandalje I. i Šandalje II., koje su dio sustava krških pećina, otkrivenih za radova u kamenolomu 1961. Istražio ih je Mirko Malez. Ukupna dubina sloja Šandalje I. iznosila je 9 m, a prilikom prepariranja koštane breče izlučen je primitivni kameni artefakt, udarač (engl. chooper) napravljen od potočne valutice, starost kojega se procjenjuje na oko 800000 godina. To je najstariji predmet izrađen ljudskom rukom na tlu Hrvatske. U Šandalji II., koja je otkrivena u proljeće 1962., najvažniji je sloj »b« , debljine 1 m do 3 m, gdje su uz veliko ognjište pronađeni artefakti i ostatci pračovjeka s kromanjonskim obilježjima (Homo sapiens fossilis). Analizom radioaktivnog izotopa ugljika ustanovljena je starost toga sloja od oko 12320 godina.

LIT.: M. Malez, Ostaci fosilnog čovjeka iz gornjeg pleistocena Šandalje kod Pule (Istra). Palaeontologia Jugoslavica, 1972, 12; S. Dimitrijević, Paleolitik, u: S. Dimitrijević, T. Težak-Gregl, N. Majnarić-Pandžić, Prapovijest, Zagreb 1998.

Klara Buršić-Matijašić, Istarska enciklopedija

Posljednja promjena: 10. 6. 2018., ur.