Tentor, Ante

Tentor, Ante (Antun), književnik (Cres, 12.I.1860 – Pula, 10.VIII.1910). U rodnome mjestu pohađao talijansku pučku školu, u Rijeci gimnaziju, a pravo studirao u Zagrebu, Grazu i Beču.