Termoelektrana Plomin

Termoelektrana Plomin, termoelektrana koja se nalazi u vrhu Plominskoga zaljeva. Ima dva bloka: TE Plomin 1, u pogonu od 1969., i TE Plomin 2, u pogonu od 2000.