Toroš, Mihael

Toroš, Mihael, svećenik i apostolski administrator (Medana kraj Nove Gorice, 12.VIII.1884 – Kapela kraj Nove Gorice, 29.XII.1963).

Zaređen 1909., poslije završene gimnazije i bogoslovije u Gorici. U Beču je studirao građansko, a u Rimu doktorirao crkveno pravo (1921). Službovao je u Goričkoj nadbiskupiji, a 1947. imenovan je apostolskim administratorom Porečko-pulske biskupije. Po dolasku u Poreč imenovan je i administratorom jugosl. dijela Goričke nadbiskupije. Zbog preopterećenosti zahvalio se upravi Porečko-pulske biskupije (1949) i otišao u Kapelu, gdje je bio administrator slov. dijela Tršćansko-koparske biskupije (1951) te područja bivše Zone B STT-a (1955). Dužnost je 12.VII.1961. prepustio namjesniku Albinu Kjuderu.

 

M. Vogrin