Iliri

Iliri (lat. Illyrii, grč. Ἰλλυρτοί), indoeur. stanovništvo koje je u starom vijeku živjelo ugl. na prostoru ist. jadranske obale od Albanije do Istre i u Dinaridima. Ime im potječe od jedne zajednice, tzv. pravih Ilira (u Plinija Illyrii proprie dicti), koja je obitavala na području Albanije. Svi I. pripadaju istomu jezičnom i kult. krugu; doselili su se onamo na poč. željeznoga doba (kraj II. i poč. I. tisućljeća pr. Kr).