Industrija

Industrija, gospodarska grana prerađivanja sirovine ili poluproizvoda u gotove proizvode pretežito strojevima. I. se u Istri počinje razvijati 1760-ih, kada je u okolici Buzeta otvorena prva tkaonica s 50 razboja. Ubrzo potom u Poreču je puštena u pogon tvornica debeloga sukna, u Rovinju tvornica za preradu kože, a u Kopru tvornica voska.