Istarska razvojna agencija - IDA

Istarska razvojna agencija d. o. o. (IDA), operativno tijelo za provedbu razvojnih programa Istarske županije. Osnovao ju je Konzorcij za razvoj Istra 21 (ugovorna zajednica Istarske županije i istarskih gradova cilj koje je podizanje razine blagostanja te uspostavljanje sustava vrijednosti radi zaštite ljudskih, prirodnih i proizvodnih resursa) 14.XII.1999., a s radom je započela 1.VI.2000. Primarni cilj IDA-e je kreiranje i provedba mjera za razvoj poduzetništva kako bi se podigla konkurentnost gospodarstva Istarske županije.

Oslanjajući se na postavke održivoga razvoja, IDA se bavi sljedećim djelatnostima: pružanje financijske podrške sektoru malog i srednjeg poduzetništva putem ciljano razvijenih kreditnih linija u suradnji s poslovnim bankama te putem jamstvenog fonda; razvoj poduzetničke infrastrukture što obuhvaća koordinaciju razvoja poduzetničkih zona u Istarskoj županiji, upravljanje Poduzetničkim i Tehnološkim inkubatorom u Puli te koordinaciju razvoja mreže poduzetničkih inkubatora u Istarskoj županiji; provedba besplatnih obrazovnih programa za privatni i javni sektor; ulaganje u istraživanje i razvoj putem osnovanog Centra za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, IstraLab mreže te Centra za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije; regionalni razvoj s osvrtom na projekt IQ - Istrian Quality - Istarska kvaliteta u sklopu kojeg se Istarska županija putem oznake IQ brendira kao regija dokazano izvrsnih proizvoda i usluga; informiranje i savjetovanje te umrežavanje poduzetnika putem raznih kanala te pružanje savjetodavnih usluga potencijalnim domaćim i stranim investitorima; priprema i provedba europskih projekata usmjerenih na stvaranje povoljne poduzetničke klime u Istarskoj županiji, zahvaljujući kojima korisnici dobivaju besplatne programe podrške, a IDA status samoodržive razvojne agencije. Direktor IDA-e je Boris Sabatti.

Kristina Afrić Rakitovac, Istarska enciklopedija; Istarska ravojna agencija, informacije za Istrapediju, 10. 7. 2018.
Posljednja promjena: 31. 7. 2018., ur.

www.ida.hr

www.centarmetris.hr

www.cpzi.eu

www.istralab.istra-istria.hr