Istarska razvojna agencija - IDA

Istarska razvojna agencija d. o. o. (IDA), operativno tijelo za provedbu razvojnih programa Istarske županije. Osnovao ju je Konzorcij za razvoj Istra 21 (ugovorna zajednica Istarske županije i istarskih gradova cilj koje je podizanje razine blagostanja te uspostavljanje sustava vrijednosti radi zaštite ljudskih, prirodnih i proizvodnih resursa) 14.XII.1999., a s radom je započela 1.VI.2000. Primarni cilj IDA-e je kreiranje i provedba mjera za razvoj poduzetništva kako bi se podigla konkurentnost gospodarstva Istarske županije.