Uhač, Josip

Uhač, Josip, svećenik, kardinal (Brseč, 20.VII.1924 – Rim, 18.I.1998). Za svećenika je zaređen u Rimu 16.IV.1949. Radio je u vatikanskoj diplomaciji.

Papa Pavao VI. imenovao ga je 23.VI.1970. naslovnim nadbiskupom Thara (Tharros), te apostolskim pronuncijem u Pakistanu, gdje je bio do 1976. Potom je službu pronuncija obnašao u Kamerunu s nadležnošću i u Ekvatorijalnoj Gvineji (1976–77), Gabonu (1977–81) i Kongu (1981–84). Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 3.VIII.1984. apostolskim nuncijem u Njemačkoj, gdje je bio do 1991. Vratio se u Vatikan, gdje je do smrti bio tajnikom Kongregacije za evangelizaciju naroda. Uz diplomatsko djelovanje za međunarodno priznavanje Hrvatske, zaslužan je i za realizaciju prvog posjeta Svetog Oca Hrvatskoj i osnivanje Apostolske nuncijature u Zagrebu. Papa ga je kanio imenovati kardinalom na konzistoriju zakazanom za 21.II.1998., ali je Uhač umro tri dana ranije, nekoliko sati prije papine objave. Posvećen je posmrtno, spomenutog 21.II.1998. Pokopan je u crkvi sv. Jurja u Brseču. 

R., Istarska enciklopedija; ur.

Posljednja promjena: 13. 4. 2018.