Istarski list

Istarski list, tjednik koji je na hrvatskom jeziku izlazio u Gorici od 11.IV.1929. do 13.XI.1930. Nakon što su tal. vlasti 1929. zabranile hrv. i slov. tisak, bile su to jedine dopuštene hrv. novine, dok su na slovenskom izlazili tjednik Novi list i mjesečnik Družina.