Istarsko narodno kazalište

Istarsko narodno kazalište, Gradsko kazalište Pula, gradska kaz. i kult. ustanova osnovana kao Narodno kazalište u Puli 19.III.1948. rješenjem Narodnog odbora grada Pule, u zgradi Politeame Ciscutti. Tada je osnovana jezgra dramske skupine, a prva premijera (Dundo Maroje M. Držića) održana je 22.I.1949.