Jugozapadni istarski dijalekt

Jugozapadni istarski dijalekt ili štakavsko-čakavski dijalekt, istar. ikavski štakavsko-čakavski postmigracijski dijalekt složene strukture, u kojoj su glavnim jezičnim slojem značajke ikavske štokavštine iz makarskoga zaleđa, ali su uključene i značajke čakavaca šibensko-zadarskoga područja, kojim su ti štokavci prošli na putu do Istre.