Jurina i Franina

Jurina i Franina, istar. kalendar koji kao godišnjak s prekidima izlazi od 1922. Tada je, pod naslovom Franina i Jurina. Narodni koledar za Istru, objavljen u Trstu prvi svezak, namijenjen 1923. godini. Naslov potječe od imena likova Jurine i Franine, istar. čitateljstvu tada već dobro poznatih komentatora suvremenih prilika.