Juršići

Juršići, naselje 9km južno od Svetvinčenta, općina Svetvinčenat (45°1′N; 13°53′E; 230m nadm. vis.); 190st. (2001). Smješteni pokraj županijske ceste Vodnjan–Svetvinčenat. Tal. inačica imena u hrvatskom označava šire područje (Roverija), a ne samo selo.