Kapelice (zavjetne kapelice)

Kapelice (zavjetne kapelice), memorijalni spomenici malih razmjera, u ruralnom ambijentu, obično uz putove ili na raskrižjima, podignuti radi zavjetovanja ili zahvalnosti svecima i/ili Bogorodici.