Katolička udruga mladih Istre (KUMI)

Katolička udruga mladih Istre (KUMI), udruga mladih vjernika Istre, osnovana 1998. radi njihova okupljanja. Jedan je od osnivača Porečko-pulska biskupija, kojoj Udruga odgovara za svoj rad.