Politehnika Pula

Visoka tehničko-poslovna škola u Puli – Politehnički studij, samostalna visoka škola sa sjedištem u Puli. Utemeljila ju je Istarska županija 2000., a počela je djelovati akademske god. 2000/2001.