Autohtone pasmine

Autohtone pasmine, domaće životinje kojih se izvornost u animalnom smislu može vezati za određeno zemljopisno područje i podneblje, te se za njih rabe nazivi užega ili širega područja njihova podrijetla ili uzgoja. Generacijskim slijedom dolazi do prilagođivanja jednakim životnim prilikama, podudaranja u karakterističnim osobinama i obilježjima morfološke i fiziološke naravi što se nasljeđuju. U Istri tako određenom pojmu izvornosti pasmine udovoljavaju: istarski podolac, bujsko govedo, ovca istarska pramenka i psi istarski goniči.