Zaštita prirode

Zaštita prirode, interdisciplinarna djelatnost koje je svrha zaštita svih sastavnica žive i nežive prirode, s osobitim naglaskom na zaštitu i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti.