Zelena Istra

Zelena Istra (Istria verde), nevladina, nestranačka i neprofitna javna udruga za zaštitu okoliša, osnovana 1995. u Puli. Financira se članarinama, sponzorstvima i donacijama iz Istre, Hrvatske i inozemstva.