Zoričić, Đurđica

Zoričić, Đurđica, ekonomistica (Pleternica, 22.X.1938 – Pula, 2.X.1998). Diplomirala je na Višoj medicinskoj školi u Puli 1961. te do 1983. radila u Medicinskom centru u Puli (danas Opća bolnica).