Žbandaj

Žbandaj, naselje 6 km jugoistočno od Poreča (45°13′N; 13°41′E; 132 m nadm. vis.); 296 stanovnika prema popisu iz 2001. godine. Smješteno je na brežuljku pokraj državne ceste (D 302) Poreč - Baderna, na raskrižju s cestom za Sveti Lovreč Pazenatički. Žbandaju gravitiraju naselja: Buići, Filipini, Jehnići, Kadumi, Kirmenjak, Ladrovići, Mičetići, Mihelići, Montižana, Radmani, Radoši, Ružići i Veleniki, te stancije Kaligari i Nadlun.