Pulske mažoretkinje

Pulske mažoretkinje - simbolične su čuvarice ključeva Grada i živući suvenir Pule. Osnovane su 1992. godine pri Kazalištu dr. Inat-u i jedan su od najstarijih mažoret timova u RH te kao takav i jedan od osnivača prve Hrvatske udruge mažoretkinja.