Dell’Oca, Zuan’Antonio

Dell’Oca, Zuan’Antonio, geometar (XVI.st.). Njegovo se prezime u izvorima i literaturi navodi u različitim oblicima: All’Occha, Dell’Oca, Dall’Occa, L’Oca, L’Ocha, De Locha, Loca itd. Bio je mjernik providura za neobrađena zemljišta na Puljštini i jedan od promicatelja kolonizacije Bolonjaca 1560-ih.