Gasperini, Mario

Gasperini, Mario, slikar (Rovinj, 28.VI.1932. - Milano, 21.X.2012.). Studirao je slikarstvo u školi za umjetnost u Mantovi, u školi dvorca Sforzesco u Milanu, na Akademiji likovnih umjetnosti u Genovi, te u školi St. Martin u Londonu. Pohađao je i tečajeve keramike u Central School u Londonu te u školi u Milanu.