Freske u Bermu

U Bermu, mjestu pet kilometara od Pazina na cesti za Poreč, nalazimo freske u dvije crkvice - sv. Martina i sv. Marije na Škriljinah. Župna crkva sv. Martina datira iz 1431., a nalazi se u samom centru mjesta. Godine 1910. je pregrađena u neoromaničkom stilu, a svetište stare crkve je ostalo sačuvano.