Rakovac, Milan

Rakovac, Milan, pisac, pjesnik, novinar (Rakovci kraj Poreča, 12.XII.1939). Pučkoškolsku i gimnazijsku naobrazbu stekao je u Puli i Zagrebu, a Vojnopomorsku akademiju završio je u Divuljama. Napustivši vojnu službu, obnašao je određene političke dužnosti u Puli, Rijeci i Zagrebu.