Sjevernočakavski ili ekavskočakavski dijalekt

Sjevernočakavski ili ekavskočakavski dijalekt, jedan od autohtonih istar. dijalekata hrv. jezika. Prije velikih migracija, na kraju XV. i poč. XVI. st., predmigracijski čak. govori prostirali su se na cijelom istar. prostoru (izuzev Buzeštinu), na najsjevernijem dijelu Hrvatskoga primorja do Bakra te na Cresu i sjevernološinjskom području.