Istarske legende (12 istarskih legendi)

Starohrvatska mitologija je prepuna zanimljivih pričica koje se odnose na prostor Istre, Kvarnera i Gorskog Kotara.

Tako se pod 12 istarskih legendi smatraju sljedeće priče:

1. Legenda o kralju Albusu

2. Legenda o vilama koje su gradile Arenu

3. Legenda o Argonautima

4. Legenda o posljednjem histarskom kralju Epulonu

5. Legenda o kruni kralja Tomislava

6. Legenda o Atili u Istri

7. Legenda o sv. Niceforu i trnoplesarima

8. Legenda o sv. Eufemiji

9. Legenda o nastanku Pazinske jame

10. Legenda o Velom Joži

11. Legenda o stijeni sv. Stjepana

12. Legenda o starohrvatskim bogovima i divovima