Istarski borovi

U Istri možemo naići na nekoliko vrsta borova; alepski bor (Pinus hale pensis), brucijski bor (Pinus brutia), piniju (Pinus pinea), primorski bor (Pinus pinaster), crni bor (Pinus nigra), obični bor (Pinus sylvestris), borovac (Pinus strobus), himalajski borovac (Pinus walli chiana), te ostale.