Zrinšćak, Mirko

Zrinšćak, Mirko, slikar, grafičar, kipar (Volosko, 22.III.1953). Školovao se na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, a slikarstvo je upisao 1983. godine na Academia di Belle Arti u Veneciji. Po završetku studija, 1987. godine, godinu dana je boravio u njemačkom Kielu kao gost umjetnik Kunstlerhausa.