Zuglia, Srećko

Zuglia, Srećko, pravnik, sveučilišni profesor (Culji kraj Gračišća, 19.XI. 1888 - Zagreb, 26. III. 1969). Rođen u siromašnoj seoskoj obitelji kao najstarije od trinaestero djece. Školovao se u Gračišću i Pićnu, gdje je Fran Barbalić prepoznao njegovu nadarenost i uputio ga u pazinsku c. k. gimnaziju, u kojoj je maturirao 1908. Studij prava započeo je u Beču, 1910. nastavio u Zagrebu, gdje je diplomirao 1913.