Pelizzer, Paolo

Pelizzer, Paolo, franjevac, crkveni diplomat, putopisac (Rovinj, 1600 - Kopar, 1691). Filozofiju i teologiju studirao je u Milanu, Piacenzi i Forlìju. Kao magistar teologije i filozofije predavao je na franjevačkom učilištu u Kopru, u samostanu sv. Ane. Kao vrstan propovjednik pročuo se od Kopra do Kotora. Obnašao je različite službe u franjevačkom redu (gvardijan, definitor, kustod, provincijal 1647-50., generalni vizitator u više pokrajina u Italiji, u Njemačkoj, Provansi i dr.).