Plavina

Plavina, stara autohtona istarska sorta grožđa jače zastupljena u središnjoj Istri na Pazinštini i Buzeštini. Vrh mladice je poluotvoren, a one su većinom zelene. Nodiji su prugasti, a list je poprilične veličine peterokutnog oblika s tri lisna segmenta.

Grozdovi su veliki uglavnom bez sugrozdića, prosječne mase 123 do 308 grama. Bobice su u različitim varijantama crvenih i plavih boja okruglog oblika. Plavina je inače bujna sorta i pripada kasnim sortama po vremenu dozrijevanja. Poprilično je rodna i nije osjetljiva na bolesti. U Istri se ona ne prerađuje sama budući se miješanjem s drugim crnim sortama poput terana ili borgonje dobiva kvalitetnije crno vino.

 

LIT.: Mario Staver, Autohtone istarske sorte grožđa, Franina i Jurina 2008., 227-228.

U.