Rieger, Giuseppe

Rieger, Giuseppe (Beč, 1812. - ?), umjetnik i putopisac. Školovao se na Likovnoj akademiji u Beču koju upisuje 1835., a veći dio života provodi u Trstu gdje prvi put izlaže svoje radove s motivima marina i pejzaža 1842. godine.