Slikari austrougarske Pule

Među časnicima austrougarske Ratne mornarice bilo je i onih koji su svoj trag ostavili i u slikarstvu.

Njemački slikar Alexander Kircher (Trst, 26.II.1867. - Berlin, 16.IX.1939.) poznat kao marinist i ilustrator, 1908. godine po narudžbi cara Franje Josipa I. izradio je 24 velike slike austrougarskih ratnih brodova za Pomorski muzej u PuliAugust Freiher von Ramberg (Veseli, Moravska, 19.XII.1866 - Gmunden, 1.IV.1947.) je nakon školovanja na Pomorskoj akademiji u Rijeci 1885. stupio u Ratnu mornaricu kao kadet, te je iste godine isplovio na korveti. U Puli je završio tečaj za torpeda i pomorske mine. Zbog bolesti napušta mornaricu i posvećuje se slikarstvu. Godine 1915. je proglašen "mornaričkim slikarom". Za Pulu je najviše bio vezan vitez Georg Hermann von Wolff (Trst, 1876. - Pula, 1931). Slikao je brojne vedute i pejzaže, posebno Pule, Brijuna i okolice. Njegovi veduti su reproducirani na razglednicama za vrijeme talijanske vladavine. Pokopan je na groblju u Premanturi.

LIT.: D. Petković, Ratna mornarica Austro-Ugarske Monarhije, C.A.S.H., Pula, 2004., 55.

M. Kljajić

Posljednja promjena: 4. 2. 2018., ur.