Slikari austrougarske Pule

Među časnicima austrougarske Ratne mornarice bilo je i onih koji su svoj trag ostavili i u slikarstvu.