Zajednica Talijana u Puli - Circolo

Zajednica Talijana je jedinstvena, neovisna, demokratska i pluralistička organizacija Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji koja izražava političke, gospodarske, kulturne i društvene potrebe.