Osmerokutni mauzolej u Puli

Osmerokutni mauzolej, grobna građevina iz I. st. nedaleko Dvojnih vrata u Puli, u neposrednoj blizini gradskih zidina. Danas su vidljivi tek ostaci donjeg dijela koji su iskopani 1941 godine. Podnožje je kružnog oblika i sastoji se od tri stepenice.