Porečki statut

Porečki statut (Liber Statutorum Comunis Parentii) -  primjerak koji se čuva u Državnom arhivu u Pazinu je prijepis iz 15. stoljeća.