Palača braće Jaschi

Palača braće Jaschi, zgrada na istočnim obroncima pulskog brda Zaro koja je pripadala pulskom liječniku Giuseppeu Jaschiju i njegovoj braći.