Polesini, Francesco de

Polesini, Francesco de, markiz, kanonik i biskup (Motovun, 1729 - Poreč, 9. I. 1819). Godine 1771. izabran je za pulskog biskupa. Pripisuju mu se uzorno ponašanje i zasluge za doličnu obnovu biskupske palače.