Pergolis, Domenico

Pergolis, Domenico, liječnik i dobrotvor (Rovinj, 29.X.1829. - Rovinj, 18.X.1901.). Njegova je obitelj stekla blagostanje baveći se pomorskom trgovinom. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u rodnom gradu te Kopru, a medicinu je studirao u Padovi gdje je 21. studenog 1855. specijalizirao kirurgiju. Već 6. ožujka iduće godine diplomirao je porodiljstvo.