Abrazijska terasa

Abrazijska terasa ili abrazijska ravan (abrazija, novolat. abrasio, od lat. abradere: odlomiti, oglodati), obalni reljefni oblik nastao taloženjem usitnjene pješčane, šljunčane ili kamene građe, koji se javlja kao veća ravna površina ispred strme morske ili jezerske obale (klif).