Jones, Inigo

Jones, Inigo, scenograf, slikar i arhitekt (London, 15.VII.1573 - London, 21.VI.1652). U mladosti je najvjerojatnije stolarski šegrt, zatim je putovao Italijom i počeo se baviti slikanjem, sve dok ga danski i norveški kralj Kristian IV. nije pozvao na dvor. Radio je neko vrijeme i na engleskom dvoru.

Između 1605. i 1610. radio je za Roberta Cecila, prvoga grofa Salisburyja, gdje su nastala njegova prva arhitektonska djela. God. 1613-14. ponovno je boravio u Rimu, gdje je uz Palladijevu knjigu I quattro libri dell'architettura istraživao i proučavao antičke spomenike i građevine te rješenja suvremenih arhitekata. Uveo je Palladijev kasnorenesansni klasični duh u englesku arhitekturu. U Londonu je izgradio Kraljičinu kuću u Greenwichu, preuredio dijelove kraljevskog dvora Whitehall i proširio katedralu sv. Pavla (1633-42).

Jones je bio vrsni poznavatelj i pulskih spomenika, što njegovi komentari i ispravci pojedinih Palladijevih nacrta potvrđuju. Intervenirao je na mjere i dimenzije, što zasigurno ne bi mogao učiniti da nije posjetio Pulu. Knjiga u kojoj nalazimo Jonesove intervencije nosi naslov The Architecture of A. Palladio in four books... With notes and remarks of Inigo Jones. U njoj su tablice tlocrta, strana građevine, pročelja i detalja Augustova hrama u Puli.

 

LIT.: D. Kečkemet, Antički spomenici Pule na slikama i u opisima stranih autora od XV. do XIX. stoljeća, u: Jadranski zbornik VII, Rijeka – Pula 1969; S. Bertoša, A. Giudici, Europski putnici u Istri od XV. do XIX. stoljeća, u: Tabula 11, Sveučilište J. Dobrile u Puli, Pula 2013.

Ur.