Pintadere

Pintadere, predmeti od pečene gline koji su se pojavili na području Bliskog istoka za vrijeme ranog neolitika, odakle su se kasnije raširili diljem Europe, a na pojedinim mjestima se pojavljuju i u brončano doba.

Riječ "pintadera" španjolskog je podrijetla. Njihova maksimalna dužina u pravilu ne prelazi petnaestak centimetara i različitih su oblika (stožac, valjak, s plosnatom podlogom, antropomorfne ili zoomorfne). Pintadere se koristilo u svakidašnjici za obilježavanje i pečaćenje raznih vrsta materijala (ljudsko tijelo, životinjsku kožu, tkaninu, kruh, glinu, i dr.) ali i u mnoge druge svrhe. Gornja strana je imala produžetak koji je služio kao ručka, a motivi na donjoj strani pintadera su najčešće snopovi ravnih, krivudavih ili cik-cak linija, kružna, četvrtasta ili trokutasta otisnuća, ili pak spirale, labirinti i dr. U Istri su primjerci pintadera pronađeni na Limskoj gradini, u pećini Jačmici i u naselju gromače na Velikom Brijunu.

 

LIT.: D. Komšo, Pećina Jačmica, Hrvatski arheološki godišnjak, 1/2004, Zagreb 2004, Od pintadera do prehrane (tiskani katalog izložbe), Arheološki muzej Istre, Pula 2012.

U.