Pagine Istriane

Pagine istriane, časopis (mjesečnik, kasnije dvomjesečnik i tromjesečnik, pa čak i godišnjak) koji je uz veće ili manje prekide izlazio u pet serija u Kopru i Trstu od 1903. do 1985. U njemu je prvenstveno bilo mjesta za priloge iz zavičajne povijesti, arheologije, povijesti umjetnosti, jezikoslovlja i dijalektologije, folklora, za studije i eseje o politici, filozofiji, književnosti, glazbi i dr., uvijek istarske tematike.