Liburni

Liburni (grč. Λıβουρνοί, lat. Liburni), predrimski narod koji je nastavao priobalni teritorij između rijeka Krke (Titius) i Raše (Arsia) te obližnje otoke. Njihovi susjedi bili su na zapadu Histri (Istra), Japodi na istoku i sjeveru (kontinentalno zaleđe) i Delmati na jugu (Dalmacija). Pomorsku prevlast na Jadranu zadržali su od IX. do V. st. pr. Kr. kada su svoj gospodarski utjecaj (robnu razmjenu) raširili na južni Jadran i na zapadnu srednje-jadransku obalu, prihvativši italski kovani novac.